EFOR

EFOR

Efor testi, kalp yükünü giderek artıracak şekilde egzersiz yapılırken, EKG’nin sürekli izlenmesi ve belli aralıklarla kayıt alınması olarak özetlenebilir. Egzersiz “treadmill” adı verilen bir koşu bandında ya da bir bisiklet üzerinde belli bir süre ve hızla yapılmaktadır. Relatif olarak riskli bir test olduğu için, test yapılacağı zaman oluşabilecek her türlü akut kardiyak olaya karşı gerekli tedbirler alınmış olmalıdır. Ancak kalp damar hastalıklarını göstermedeki duyarlılığı çok yüksek değildir.Kalp damar hastalığı olanların %60-%80’ninde hastalığı gösterirken, hastalık olmayanların da ancak %80 civarındaki kısmına hastalık yoktur diyebilmektedir. Dolayısıyla da yalancı pozitif ve yalancı negatif sonuçları az olmayan bir tanı yöntemidir. Bu nedenle efor testinin negatif olmasının koroner arter hastalığını ekarte ettiremeyeceği unutulmamalıdır.

EFOR TESTİ NEDEN YAPILIR?

Testin kullanıldığı durumlar;

 • Kalp hastalığı şüphesi olan ve istirahat EKG’si normal olan atipik yakınması olan hastalar,
 • Daha önce koroner kalp rahatsızlığı geçiren hastaların fonksiyonel kapasitesinin ve egzersize yanıtının izlenmesi,
 • Bazı kalp kapak hastalarının fonksiyonel kapasitelerinin değerlendirilmesi,
 • Kalp ritm bozukluğu olan hastaların egzersiz ile ortaya çıkan yakınmaları ve tekrarlayan ritm bozukluklarının tespiti,
 • Bazı meslek gruplarında (pilot, itfaiye, toplu taşım aracı şoförleri vb.) koroner arter hastalığı riski taşıyan yakınmasız kişilerin değerlendirilmesi,
 • Hipertansif hastalarda efor testine kan basıncı yanıtının değerlendirilmesi.
 • Ayrıca 40 yaş üstü hiçbir şikayeti olmayan kişiler de check-up amacıyla kalp damar hastalığının tanısı için faydalı olabilir.
 • Efor Testi, en çok koroner yetersizlik teşhisinin konulması ya da bu tanı koyulmuş hastaların takibi için yapılmaktadır.

Hangi durumlarda mutlaka yararlıdır :

 • Angina pectoris varlığında koroner arter hastalığı tanısında
 • Egzersize bağlı çarpıntı, göz kararmaları, bayılma gibi şikayetleri olan hastalar
 • Tipik şikayetleri olmayan hastalarda
 • Koroner arter hastalığında fonksiyonel kapasitenin belirlenmesi amacı ile
 • Pili bulunan hastaların kontrollerinde
 • Egzersize bağlı tekrarlayıcı aritmiler
 • Egzersize bağlı semptomları olan atletler
 • Bypass ve stent balon gibi işlemlerden sonra değerlendirme ve izleme amaçlı

EFOR TESTİ NASIL YAPILIR?

Hastanemizde efor testi, motorlu koşu bandı üzerinde kardiyolog doktor ve teknisyen denetiminde yapılmaktadır. Göğsünüze EKG kaydı amacıyla elektrodlar yapıştırılacak istirahat şartlarında nabız ve tansiyonunuz ölçülecektir. Ardından yatarken, ayakta ve bir dakika süreyle derin nefes alıp vermeyi takiben EKG’niz çekilecektir.Band üstünde nasıl yürümeniz gerektiği teknisyen tarafından anlatılacak ve gösterilecektir. Standart testin başlangıcında koşu bandı yavaş ve az eğimle hareket eder.

Sonra her üç dakikada bir hız ve eğimde uygulanan egzersiz protokolüne göre bir miktarartış olur.Başlangıçta belli bir tempoyla yürümeniz yeterli olacak, ileri kademelerde koşmanız gerekebilecektir. Burada amaç kalbe giderek artan yük getirmek vekalp hızını yaşınıza göre hesaplanan (Yaş arttıkça ulaşılması gereken kalp hızı azalır.)belli bir asgari değere ulaştırmaktır.Bu çerçevede egzersiz süresi yaşınıza ve efor kapasitenize göre değişecektir.Ortalama süre yaklaşık 8- 10 dakikadır.

Test boyunca kalp ritminiz sürekli olarak ekranda takip edilir ve her kademede(her 3 dakikada bir) kan basıncınız ölçülür.Ayrıca hastanın göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi şikayetlerinin olup olmadığı da kaydedilir.

Egzersiz sırasında herhangi bir şikayetiniz (göğüs ağrısı, nefes darlığı, baş dönmesi, çarpıntı, bacakağrısı, yorgunluk vb.) ortaya çıkarsa testi yapan ekibi bilgilendiriniz. Eğer hastada maksimal kalp hızına ulaşamadan anormal kabul edilen yakınma ve değişiklikler olursa test erken sonlandırılır. Daha sonra test sırasında elde edilen EKG kayıtları ve kan basıncı ölçümleri kardiyoloji uzmanı doktor tarafından değerlendirilir

Test sırasında EKG’de ST segmentinde çökme olması, tipik göğüs ağrısının oluşması, hipotansiyon geliş-mesi gibi bazı durumlarda pozitif sayılan bu testten sonra genellikle kardiyak kateterizyon gibi daha ileri bir tetkikle koroner kalp hastalığı tanısı kesinleştirilir. Efor testinin sonucu test bitiminde bellidir ve testi yapan doktor tarafından size açıklanacaktır. Bu sonucun değerlendirilmesi, başka testler gerekecekse planlanması ve tedavini-zin ayarlanması ise testi isteyen doktorunuzun sorumluluğundadır.

Telefon (gerekli)

Uzmanlık Alanları: El Bileğinden Anjiyo, Balon ve Stent Tedavisi, Perkutan ASD Kapama, Evar, Kalp Yetersizliği, Kardiyomopatiler, ICD-CRT, Eko, TEE, Atriyal fibirilasyon, Hipertansiyon, Hiperlipidemi, Diyabetik Hasta Kardiyolojik Takibi, Kalp Kapak Hastalıkları, Perkütan Tedaviler