KAPAK HASTALIKLARI

KAPAK HASTALIKLARI

Kalbimiz sürekli çalışan bir pompa görevi görmektedir. Her saat yaklaşık 379 litre kanı vücudumuza pompalar. Bu işlem sırasında kalp kapakları kanın kalpte tek yönde ilerlemesinde anahtar rol oynamaktadır. Kalbin her atımında bu kapaklar açılıp kapanarak kanın bir kalp boşluğundan diğerine geçmesini sağlarlar. Kapakların gerisindeki ve önündeki basınç değişiklikleri bu kapakların tam zamanında açılıp kapanmasına neden olan güçtür. Böylelikle kan kalp pompası ile kalpten çıkan ana atardamar olan aortaya, oradan da vücudumuza pompalanır.

Kalbimizde 4 kalp kapağı bulunmaktadır (lütfen Kalbiniz bölümüne bakınız):

  • Triküspit kapak sağ atriyum ile sağ ventrikül arasındaki kan akışını düzenler.
  • Pulmoner kapak, sağ ventrikülden kanı akciğerlere taşıyan pulmoner artere olan kan akışını düzenler.
  • Mitral kapak akciğerlerden oksijenlenerek pulmoner venler vasıtasıyla sol atriyuma gelen kanın sol ventriküle geçişini düzenler.
  • Aort kapak sol ventriküle gelen kanın ana atardamarımız olan aortaya geçişini kontrol eder.

Kapaklarda meydana gelen iki türlü problem kalbimizdeki bu düzenli kan akışını bozar: Daralma ve yetmezlik. Yetmezlik(regürjütasyon) geriye kaçış olarak da ifade edilebilir. Eğer kalp kapağı tam olarak kapanamıyorsa, kalp boşluğundaki kanın tamamı ileri doğru pompalanamayacak, kanın bir kısmı gerideki boşluğa kaçacakdır. Eğer vücuda pompalanması gereken kanın önemli bir kısmı hasta kapaktan geriye doğru kaçıyorsa, bu kaçağı telafi etmek için kalp daha fazla çalışacak ve kalp boşlukları genişleyecektir (dilatasyon). Diğer sık karşılaşılan problem ise kapakların daralmasıdır(stenoz). Kapak yapısını oluşturan yaprakçıkların kalınlaşması ve birbirine yapışarak elastikiyetini kaybetmesi sonucu kapakta daralma meydana gelir. Daralmış olan kapaktan sadece küçük miktarlarda kan geçebileceğinden vücudumuza pompalanan kan miktarında yine azalma meydana gelir. Kalp bunu telafi etmek için de daha fazla çalışmak zorundadır ve zamanla kalp adele kitlesinde hacim artışı (hipertrofi) meydana gelir. Bu durumlar kapaklarda tek başına olabileceği gibi her iki durum birlikte de olabilir.

Telefon (gerekli)

Uzmanlık Alanları: El Bileğinden Anjiyo, Balon ve Stent Tedavisi, Perkutan ASD Kapama, Evar, Kalp Yetersizliği, Kardiyomopatiler, ICD-CRT, Eko, TEE, Atriyal fibirilasyon, Hipertansiyon, Hiperlipidemi, Diyabetik Hasta Kardiyolojik Takibi, Kalp Kapak Hastalıkları, Perkütan Tedaviler